12 Fort Abcoude

Het Fort bij Abcoude was het eerste fort dat in het kader van de Stelling van Amsterdam werd gebouwd. Het ligt aan de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht, een belangrijk acces tussen de geïnundeerde terreinen. Het eerder aangelegde Fort Bijlmer langs het acces was mislukt waardoor de toegangsweg naar Amsterdam vanuit het zuiden nog wijd open lag. Aanvankelijk was de Stelling dichter bij Amsterdam gepland, maar na de bouw van Fort Bijlmer in 1868 was de draagwijdte van de artillerie zodanig verbeterd dat de Stelling verder van Amsterdam moest worden gebouwd. Het Fort bij Abcoude kwam circa 15 kilometer van de stad te liggen.

4 Station Vinkeveen

2 Voormalig Station Wilnis

Station Wilnis is een voormalig station in Wilnis aan de spoorlijn Aalsmeer – Nieuwersluis-Loenen. Het stationsgebouw, een klein station van het Standaardtype HESM (III), werd geopend op 1 december 1915 en gesloten op 3 september 1950. Het stationsgebouw, daterend uit het jaar 1914, bestaat nog en staat op de gemeentelijke monumentenlijst van De Ronde Venen.

De gemeente Wilnis heeft de aanleg van de Haarlemmermeerspoorlijnen jaren opgehouden, de directie van de HESM moet daar af en toe flinke hoofdpijn van hebben gekregen. In 1903, meldde wethouder W. van Sevenhoven van Wilnis dat zijn gemeente het voorgestelde tracé niet zo zag zitten. Wilnis zag het spoor liever langs de Molmweg lopen.

Station Wilnis had als één van de weinige stations in Nederland een vrouwelijke stationschef!

1 Voormalig Station Mijdrecht

Station Mijdrecht is een station aan de voormalige spoorlijn Aalsmeer – Nieuwersluis-Loenen van de Haarlemmermeerspoorlijnen. Het station werd geopend op 1 december 1915 en gesloten op 3 september 1950.

Het stationsgebouw, een asymmetrisch hoog station van het Standaardtype HESM (I), daterend uit het jaar 1913, bestaat nog. Met het toiletgebouw staat het op de gemeentelijke monumentenlijst van De Ronde Venen.

Tot 1986 was de Sloperij Koek in het stationsgebouw gevestigd, die veel oud materieel van de Nederlandse Spoorwegensloopte. Met de sluiting van het sloopbedrijf kwam een definitief einde aan de spoorlijn, het laatst gebruikte deel van de Haarlemermeerlijnen.

Station Vinkeveen