De 7 haltes

Op verschillende plaatsen langs het Bellopad vindt u borden met daarop informatie over de natuur en cultuur in dit bijzondere gebied.

Hier meer informatie bij de 7 belangrijkste ‘haltes’ van het Bellopad:

Halte 1: het oude station van Mijdrecht

Van 1915 tot 1950 reden hier passagiers-treinen, en tot 1986 goederentreinen. Deze spoorlijn was een onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen, een dicht spoor-netwerk tussen Leiden, Utrecht, Amsterdam en Haarlem. De lijn was nooit rendabel, in 1950 stopte het passagiersvervoer. Het traject van Mijdrecht naar Nieuwersluis is het langs in bedrijf gebleven omdat in Mijdrecht de NS-treinen gesloopt werden. Bij dit station, door de firma Koek. Toen die ermee ophield kwam er een einde aan 71 jaar treingeschiedenis. Het station wordt nu verbouwd tot restaurant en hotel, de opening staat gepland in 2023/24. 
De dienstregeling vanaf de opening in 1915
Het station kort na de opening in 1915, met op de voorgrond het privaat-gebouw dat met veel moeite behouden is gebleven
Met de Haarlemmermeerspoorlijnen wilde men dit gebeid in de vaart der volkeren opstoten. De lijn heeft nooit echt goed gelopen: er woonden te weinig mensen, de autobus kwam in 1920 op de markt en de personeelskosten begonnen al in de jaren '30 de pan uit te rijzen
Station Mijdrecht in haar hoogtijdagen
Na het stoppen van het passagiers-vervoer in 1950 werd de firma Koek de landelijke NS-treinsloper. Dit was het eindstation voor vele treinen
Het station wordt nu gerestaureerd, rond 2023/24 vindt de heropening plaats waarbij het oude station weer het middelpunt wordt van deze buurt, ditmaal als hotel-restaurant.

Halte 2: het oude station van Wilnis

Passagiers-treinen: 1915 – 1950
Goederen-treinen: 1915 – 1986 (maar toen was het station al niet meer in gebruik)
Nu in gebruik als: woonhuis

Hoeveel spoorgeschiedenis kun je in één familie stoppen? Nou, heel wat. Neem de familie De Graaf uit Wilnis. De opa van moederskant was bewoner van het brugwachterhuis 48 aan de Ringsloot in Vinkeveen waar u straks langskomt.  De oma van vaderskant was stationschef in Wilnis (mevrouw T. de Graaf – Oostrom), een van de weinige  vrouwelijke stationchefs uit die tijd) , de opa van vaderskant baanwerker bij het spoor. Moeder Wilhelmina de Graaf woonde in spoorwoning 47 aan de Wilnisserdwarsweg, waar zoon Rutger de Graaf werd geboren – die trouwens nog enige tijd bij de spoorwegpolitie werkte. En heden ten dage woont Rutger nog steeds in dit tot woonhuis omgebouwde station.

Interview met de vrouwelijke stationschef van Wilnis, Mevrouw. De Graaf
Station Wilnis kort na de opening in 1915
De vrouwelijke stationschef van Wilnis, oma van de huidige bewoner.
Een goederentrein passeert het station in de jaren '80