Het Spoorhuis Vinkeveen

Aan het spoorhuis hangen kasten waarin de gierzwaluw kan broeden. Loopt u hier ‘s zomers langs dan kan u het gierende geluid van de langs vliegende gierzwaluwen horen.

Gierzwaluwen kunnen niet opvliegen van de grond, ze moeten zich laten vallen. De nestkasten zijn zo opgehangen dat ze vallend de kast kunnen verlaten.

Gierzwaluwen zijn bijzondere vogels.

’s Winters verblijven ze in Afrika ten zuiden van de evenaar en komen na een tocht van 8000 km eind april/begin mei terug in ons land.

Het enige moment dat de vogels niet in de lucht zijn is als ze broeden en hun jongen verzorgen, verder gebeurt alles in de lucht. Zelfs het paren doen ze vliegend.

Tegen afstanden zien ze niet op, slapen doen ze vliegend op 1 tot 5 km hoogte, is het slecht weer dan halen ze de insecten tot op honderden kilometers afstand. Ze zijn hier kort, in augustus verdwijnen ze weer en gaan terug naar Afrika.

De drie grote bomen voor het Spoorhuis zijn Linden. De lindeboom werd bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige boom.

De godin Freya zou zich erin gevestigd hebben. De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later werd de lindeboom als ‘goede boom’ beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder de linde; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Een lindetak zou tevens helpen als middel tegen tandpijn bij kinderen en het werd, in amuletvorm, gebruikt als bescherming tegen heksen en geesten.