Demmerikse polder

De Demmerikse polder is één van de belangrijkste weidevogel-reservaten van de provincie Utrecht. Om de weidevogels te beschermen is veel opgaande begroeiing langs de spoorbaan verwijderd. Zo kunnen de kraaien en roofvogels hier geen plaats meer vinden en hebben de weidevogels meer uitzicht.
U kunt sinds kort, buiten het broedseizoen (15 maart tot begin juni), tussen Spoorhuis Vinkeveen en Demmerikse kade,   het Demmerikse wetland inlopen. Er staan borden van staatsbosbeheer bij de twee bruggen die toegang geven tot het gebied.  Fantastisch mooi, u loopt door de weilanden en hier vindt u alvast een drone-opname van dit unieke vogelgebied.

Weidevogels zoals de kievit, de grutto, de scholekster en de tureluur broeden in het weiland. Ze komen omstreeks 1 maart uit Noord-Afrika en Spanje en verlaten het gebied weer na de broedperiode, omstreeks 1 juli.

De westelijke helft van de polder is in beheer bij Staatsbosbeheer, hier ontwikkelt zich een natuurgebied.

Langs de wandelroute liggen bloemrijke graslanden en moerassen, andere delen worden als weidevogelgebied beheerd, er wordt laat gemaaid en licht bemest met stalmest.

De oostelijke helft van de Demmerikse polder wordt agrarisch gebruikt door veeboeren. Kaasboerderij Van der Arend heeft een kleine maar zeer fijne winkel waar je kaas, yoghurt en andere heerlijkheden direct van de boer kunt kopen.