Demmerikse Polder

De naam ‘Demmerik’ is waarschijnlijk een verbastering van ‘Denemarc’ of  ‘Denmeerken’ en slaat op afstammelingen van Deense Vikingen die zich in de 10e en 11e eeuw als kolonisten in deze veenwildernis vestigden.

Via Muiden, de Vecht en de rivier de Angstel had dit gebied destijds een directe verbinding met de zee – er voeren hier dus ooit Vikingschepen.

De Demmerikse polder is, samen met de aangrenzende Oukoperpolder, een van de oudste polders van Nederland (11e eeuw).

Zij waren onderdeel van de Grote Ontginning – die van de 10e tot 13e eeuw duurde en die het Groene Hart veranderde van een woest veengebied in landerijen uitermate geschikt voor landbouw en veeteelt.

Zonder Grote Ontginning geen grote steden, geen Gouden Eeuw of  VOC.  Mede gevoed door de boeren van het Groene Hart (en  door turf gestookt)  kon de 17e -eeuwse Nederlandse Republiek zich ontwikkelen tot een wereldmacht.